HH Jacobus JohannesparochieHuiss…

De HH. Jacobus en Johannesparochie is ontstaan uit de samenvoeging van de parochies H. Stephanus Borne, H. Theresia van Lisieux Borne en H. Stephanus Hertme. Voor deze nieuwe parochie heeft Vanille een identiteit ontwikkeld met oog voor de symboliek van het Rooms-katholicisme.

Johannes en Jacobus, twee visserszonen, waren bezig hun netten te spoelen en repareren, toen zij door Jezus werden geroepen zijn leerlingen te worden (Marc. 1:19-20). Hieraan gaven ze direct gehoor. Later werden zowel Johannes als Jacobus apostelen van Jezus.

Naast het beeldmerk hebben we ook het lettertype 'Donderzonen' ontwikkeld. Een afgeleide van de klassieke typografie die in de kerk en bijbel gebruikt wordt, met dezelfde karakteristieke eigenschappen maar met een hedendaagse uitstraling.Johannes (beker) en Jacobus (jacobusschelp) waren beiden visserszonen. Als rode draad door hun leven liep het geloof. De symbolen die we als uitgangspunt hebben genomen voor de ontwikkeling van het logo zijn: maas van een visnet en het kruis.

Uitvoering beeldmerk in full colour, lijn en raster

Fontontwikkeling: Donderzonen

Logo HH Jacobus en Johannesparochie

Iedere gebeurtenis krijgt heeft eigen beeld

Posters