GeluksacademieWebsite

De Geluksacademie is een projectbureau van Arcon, een advies- en onderzoeksorganisatie voor het sociale domein, dat zich inzet op het sterker maken van patiënten, cliënten en kwetsbare inwoners. 

Structurele aandacht voor eigen regie, eigen kracht en welbevinden in de (langdurige) zorg helpt om mensen zichzelf gelukkiger te maken en de zorgvraag te verlagen. Daarom ontwikkelde de Geluksacademie ‘de Menselijke Maat’, met als doel deze cultuuromslag te realiseren.

Wij hebben de website van de Geluksacademie vormgegeven en hebben het proces van ‘de Menselijke Maat’ inzichtelijk gemaakt door een mooie en duidelijke infographic te ontwikkelen die op de website te bekijken is. De Geluksacademie wil af van de beperking van de enkelzijdige klachtgerichte benadering, want het kan menselijker en goedkoper!

www.geluksacademie.orgWebsite

Infographic 'Menselijke maat'

Detail infographic