FNV KIEMMijn Grafische Toekomst

De landelijke campagne ‘Mijngrafischetoekomst.nl’ is een initiatief van FNV Kiem, versterkt door KVGO, GBF en Kenniscentrum GOC en is eind 2007 van start gegaan. Doel van de campagne was om medewerkers in de grafische bedrijven de kans te bieden om zich beter voor te bereiden op hun toekomst.

Veel grafimedia werden overvallen door de snel veranderende techniek en marktomstandigheden. Door workouts, bedrijfstakconferenties en bedrijfsbezoeken kregen medewerkers van grafische bedrijven een beter beeld van hun eigen toekomst. 
SIR Communicatiemanagement heeft ons gevraagd mee te denken over het concept en het ontwerp voor deze campagne te verzorgen. 

Drie jaar na de start hebben wij het boekje ‘Nou en…’ gemaakt. In het boekje wordt teruggekeken, wordt vooruitgekeken en kun je een aantal inspirerende dubbel-interviews met werkgevers, HR managers en deelnemers van de workouts lezen. We hebben een speels element aan deze dubbel-interviews toegevoegd: in het boekje zitten 2 losse kleurensheets en door of de rode of de blauwe versie over het interview en foto te leggen kun je zelf bepalen welke van de dubbel-interviews je wilt lezen.

In september 2010 liep het project ten einde en bleek uit onderzoek dat veel meer werknemers ervoor hebben gezorgd dat zij bijbleven op het gebied van nieuwe grafische technieken. Daarmee hebben zij zelf hun toekomstperspectief en inzetbaarheid aanzienlijk verbeterd.Team CMYK

Stationary

Website

Workouts door het hele land

Resultaten van het project gebundeld in een boekje

Spreads boekje 'Nou en...'